VYDÁVÁNÍ ČASOPISU JE POZASTAVENO

Citační zkratka

Endoskopie

ISSN

 • 1211-1074 (print)
 • 1804-6096 (online)

Vydavatel

Občanské sdružení Endoskopie

Nakladatel

 • SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Registrace MK ČR pod číslem 7084

Časopis je indexován v:

 • Bibliographia Medica Čechoslovaca
 • EMBASE/Excerpta Medica Database
 • Scopus
 • Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Předseda redakční rady

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Místopředseda redakční rady

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Sekční editoři

 • doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
 • MUDr. Eduard Kučera, CSc.
 • MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Redakční rada

 • MUDr. Martin Bortlík, CSc.
 • prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
 • doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
 • MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
 • prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
 • MUDr. Ivan Kolombo, FEBU
 • MUDr. Vladimír Nosek
 • doc. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
 • doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
 • MUDr. Jan Šťovíček
 • MUDr. Martin Trefný

Adresa redakce

 • SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • tel.: 582 330 438
 • mob.: 777 714 680
 • fax: 582 396 099
 • e-mail: strouhalova@solen.cz
 • IČ 25553933
 • DIČ CZ25553933

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.